Politica de confidentialitate

Politica noastra de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie informatiile cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care le furnizati pe www.easylift.ro („Site-ul” nostru) si modul in care aceste informatii pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este EASY LIFT SRL, cu sediul social IN Str. Traian Vuia, nr. 3, et. 1, ap. 3 otopeni, ilfov, 075100, inmatriculata in registrul comertului sub nr. J23/1726/2015, CUI RO34560410, reprezentata prin reprezentant legal DL Victor Budau – administrator, www.easylift.ro, in cadrul careia a fost desemnat DPO (responsabil cu protectia datelor), dl Victor Budau cu urmatoarele date de contact +40 731.768.7395 / office@easylift.ro.

Mai jos, va aducem la cunostiinta modalitatile si scopurile in care colectam datele dvs., in ce situatii le transferam, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, detaliem modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram, pot include:

- Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, cod numeric personal, denumirea postului, adresa postala, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail, inregistrari si copii ale corespondentei (inclusiv adrese de e-mail), in cazul in care ne contactati si accesati online serviciile de achizitii de produse oferite de Site-ul nostru, dar si serviciile de curierat, pentru livrarea produselor comandate;

- Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu societatea noastra sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi: plati efectuate, informatii privind nevoia dvs. de o anume categorie de produse/servicii;

- Detalii ale vizitelor dumneavoastra la punctele noastre de lucru, la sediu sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;

- Informatii pe care le colectam cand navigati pe Site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri sau tehnologii similare, detaliate mai jos.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

- Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

- Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

- Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

- Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

- Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Easy Lift SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

Detalii de utilizare

Detalii de utilizare si adrese IP. Putem colecta informatii statistice cu privire la echipamentele, actiunile si tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informatii deriva din vizita si navigarea dumneavoastra pe Site. Informatiile pot include, de exemplu:

- trafic, date privind jurnale si alte date de comunicare;

- informatii cu privire la resursele pe care le accesati;

- informatii cu privire la computerul si conexiunea dumneavoastra la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastra IP, sistemul de operare si tipul de browser), pentru administrarea sistemului;

Scopul utilizarii informatiilor

Informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra sau pe care ni le furnizati dumneavoastra, inclusiv informatii cu caracter personal, le folosim in urmatoarele scopuri:

- pentru a va da curs solicitarilor dvs, cu privirea la serviciile si produsele noastre;

- analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile noastre;

- pentru a putea gestiona si administra relatia contractuala cu toti clientii nostril;

- pentru a ne prezenta Site-ul si continutul acestuia intr-un mod adecvat si eficient pentru dumneavoastra si computerul dumneavoastra, in vederea eficientizarii colaborarii noastre;

- pentru a va furniza informatiile suplimentare pe care ni le solicitati;

- pentru a va informa despre noile noastre produse sau despre modificarile aduse acestora, inclusiv direct marketing sau evenimente promotionale odata ce avem acordul dvs.;

- securitatea si imbunatatirea Site-ului nostru;

- in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

Divulgarea si transferul informatiilor dumneavoastra

Compania noastra poate divulga informatiile cu caracter personal pe care le obtinem de la dvs. catre terti doar pentru a respecta o hotararea judecatoreasca definitiva sau o alta obligatie de acest fel sau in cadrul unui schimb de informatii pentru protejarea impotriva fraudei, in vederea apararii drepturilor sau bunurile noastre.

In cazuri exceptionale putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform, Scopurilor descrise mai sus, precum si in contextul prezentat.

Drepturile de care beneficiati in legatura cu procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

• Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Informatiile le veti primi in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. informatiile va vor puteat fi furnizate si verbal. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii.

• Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

• Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale, fara a aduce insa atingere obligatiilor legale ce cad in sarcina subscrisei.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective

• Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor.

• Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, inclusiv in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: nu mai exista raport in baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legale si/sau legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea.

Plangere sau sesizare cu privire la incalcarea drepturilor

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere, semnata si datata la urmatoarea adresa de email: adresa email DPO office@easylift.ro

In cazul in care aveti orice ingrijorare referitoare la o potentiala incalcare a dreptului dvs. privind confidentilalitatea datelor cu caracter personal, puteti sa ne transmiteti o reclamatie in acest sens pe adresa de mail de mai sus.Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns intr-un termen rezonabil, cu respectarea prevederilor legii. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti.

Perioada stocarii

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor indicate in sectiunea prezentata mai sus sau respectiv pe perioada in care ne aflam in relatii contractuale. Vom inceta sa le prelucram, cand, in acest context, nu mai sunt necesare ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive care justifica prelucrarea acestora in continuare.

Completari aduse Politicii noastre de confidentialitate

Precizam ca politica noastra este sa publicam pe site orice modificari aduse acestei sectiuni, pe masura ce legislatia ne-o va impune sau va fi nevoie in contextul actual. In cazul in care modificarile vor fi de esenta poate fi necesar un nou acord al dvs, in vederea prelucrarii datelor, pe crare vi-l vom solicita in mod expres, urmand ca ulterior sa le si aplicam.